• KHÁCH HÀNG Anh Nhân
  • NĂM 1/2020
  • THI CÔNG camera quan sát
  • THỰC HIỆN Thi công công trình
  • LOẠI CÔNG TRÌNH
  • TAGS

Tình hình trộm cắp diễn ra ngày càng phức tạp đặc biệt là những ngày cuối năm 2019. Để nâng cấp độ bảo mật cho ngôi nhà anh Nhân đã lắp camera quan sát của EasyTech.